intropanel history vision tech str
MST Park history

 

 

 

 

 

 

 

معرفی پارک فناوری مدرس

پارک علم و فناوری مدرس در سال 1382 و با توجه به نظر به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درخصوص اهميت پژوهش در دانشگاهها و تقویت نخبگان و ایجاد اشتغال در میان جوانان فارغ التحصیل کشور افتتاح گردید.
این پارک دارای دو پردیس به وسعت 60 هکتار در شمال شرق تهران و 6/4 هکتار در غرب تهران می باشد. ساختمان مراکز رشد پنجگانه پارک نیز در مرکز شهر تهران واقع شده است.
رسالت راهبردی پارک علم و فناوری مدرس ایجاد اشتغال دانش محور بر پایه تجاری سازی ایده ها و فناوریهای نو می باشد. در این راستا طبق برنامه بلند مدت 10 ساله تعداد 4000 شغل مستقیم از ایده های فناورانه ایجاد می گردد. در راستای حمایت از تجاری سازی ایده ها در مرکز رشد پارک مدرس ، در مرحله پیش رشد . ایده فناورانه ارزیابی و بررسی می گردد و پس از طی این دوران ، واحد فناور ثبت شده و دوره رشد آغاز می گردد. در طی این دوره پارک فناوری با ارائه تسهیلات و خدمات اداری از شرکت دانش بنیان حمایت نموده و در نهایت پس از 3-5 سال،شرکت دانش بنیان مستقل شده و از مرحله رشد خارج و به پارک وارد می شود.
از جمله مهمترین امتیازات این پارک ، قرارگیری در شهر تهران بعنوان بزرگترین بازار مصرف کشور و همچنین جامعیت آن برای شرکتهای استانی و ملی می باشد. همچنین شرکتهای مستقر در پارک از معافیتهای مالیاتی و گمرکی بهره خواهند برد.
در حال حاضر سرپرستی پارک علم و فناوری مدرس بر عهده دکتر فتح اله امی می باشد.